Κοινωνικά

Ανάκληση της δωρεάς του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι .Έρχεται ξανά στην κατοχή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών!

24

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών πήρε ξανά στην κατοχή της τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά στα Πατήσια ,το οποίο είχε γίνει δωρεά στις 5 Φεβρουαρίου 2017 από το διοικητικό συμβούλιο κληροδοτήματος Προμπονά ,στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με συμβολαιογραφική πράξη.

Ωστόσο προχώρησε στην ανάκληση της δωρεάς θεωρώντας πως δεν τηρήθηκαν οι βασικοί όροι από την πλευρά του Πατριαρχείου.

Ως κύριο λόγος φαίνεται να είναι η μεταβίβαση του ναού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μονή Βλατάδων, η οποία αναγνώρισε τον ναό ως μετόχιο της.

Βάση αυτού οι δωρητές από την πλευρά τους υποστηρίζουν  την άμεση υπαγωγή του ναού στο Πατριαρχείο, και η χρήση του στη δημόσια λατρεία.

 

Επιμέλεια άρθρου

Λίλα Καλοσκάμη