Κοινωνικά

Δημόσιο- Η μεγάλη ανατροπή -12 χρόνια νωρίτερα η συνταξιοδότηση

6
Επιμέλεια άρθρου :Καλοσκάμη Λίλα

 

Νωρίτερα από τα 67 τους έτη και συγκεκριμένα από 5 έως 12 χρόνια, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χιλιάδες ασφαλισμένοι έως το τέλος του 2020. Σύμφωνα με τα όσα αυτή την στιγμή ισχύουν, μπορούν να κάνουν αίτηση οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τα 62 χρόνια και έχουν 40 έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση που έχουν λιγότερα χρόνια τότε δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

Επίσης και σύμφωνα με την δυνατότητα αυτή, μπορούν να κάνουν αίτηση για σύνταξη όσοι συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης

Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.

Σε ότι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 και μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη, εάν συμπληρώσουν 35, 36, 37 έτη ασφάλισης.

Πως και ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Ασφαλισμένεs μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης και με ανήλικο Τέκνο μέχρι και το 2010, οι οποίες έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 το 50ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Υπάλληλοι τον Δημοσίου, μητέρες και πατέρες με 25 έτη ασφάλισηs και ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2011, που συμπλήρωσαν τον Αύγουστο τον 2015 το 52ο έτος ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Μητέρες και πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί έωs 31 Δεκεμβρίου 2012, πού έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο τον 2015 το 55ο έτος τηs ηλικίαs τουs, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο, τρίτεκνες και πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισηs μέχρι και το 2010 μπορουν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Μητέρες και πατέρες, τρίτεκνοι – πολύτεκνοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα με 20 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2011, που συμπλήρωσαν έως τον Αύγουστο του 2015 το 52ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Μητέρες και πατέρες τρίτεκνοι – πολύτεκνοι στο Δημόσιο με 20ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 , που έχουν συμπληρώσει τον Αύγουστο 2015 τα 55 έτη της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 35 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 58 ετών μέχρι το 2019, μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 60ου έτους , μέχρι το τέλος του 2020.

Ασφαλισμένοι στο δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2011, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 36 έτη ασφάλισης και τα 58 έτη τηs ηλικίας μέχρι το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση τον 60ού έτους, μέχρι το τέλους του 2020.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το 2012, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και 59 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2017, μπορούν να αποχωρήσουν το 2020 σε ηλικία 60 ετών και έξι μηνών με πλήρη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και είναι 60 ετών και τριών μηνών, μπορούν φέτος να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτοs τηs ηλικίαs τους, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη (η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 30% επί της εθνικής σύνταξης με «ποινή» 115 ευρώ.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2011 και με συμπληρωμένο το 56ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία έως 31/12/2012 και 58 έτη ηλικίας μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 620 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.

ΟΤΑ και ΒΑΕ

Άνδρες υπάλληλοι οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ στους ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 έτη στην ασφάλιση των βαρέων μέχρι το 2012, που συμπλήρωσαν το 58ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Άνδρες υπάλληλοι στο καθεστώς των ΒΑΕ στους ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ, που συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους μετά την 1η Ιανουαρίου τον 2013, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.