Κοινωνικά

Η Περιφέρεια Μακεδονίας θέλει να οριστεί αργία η ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

73

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητά να οριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία .

Δίνοντας στην δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία δεν υφίσταται πλέον (διότι καταργήθηκε σχετικό άρθρο) η αρμοδιότητα των περιφερειαρχών να ορίζουν ημέρες υποχρεωτικής αργίας, παρά μόνο για συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο χρόνο η Περιφέρεια είχε καλέσει τα συναρμόδια υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το θέμα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει επίσης ότι ειδικά για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης υπάρχει παλαιότερη απόφαση του τότε νομάρχη Θεσσαλονίκης από το 2002. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει ανακληθεί και βάσει αυτής η γιορτή του Αγίου Πνεύματος ορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.

Επιμέλεια άρθρου

Καλοσκάμη Λίλα