Κοινωνικά

Grande Έρευνα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το Κτηματολόγιο.

162

Είναι πολλά αυτά που ακούμε και ακόμα περισσότερα αυτά που μας μπερδεύουν όταν ακούμε λογιστικούς -φοροτεχνικούς όρους. Διανύουμε την εποχή του Κτηματολογίου και το GrandeMagazine.gr θα σας ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα και γι’αυτό το θέμα.

O κ. Γεώργιος Ιορδάνης – Φοροτεχνικός ενημερώνει τους αναγνώστες του Grande για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το Κτηματολόγιο. Τι είναι; Τι καταγράφει; Ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε;

Κύριε Ιορδάνη τι είναι το Κτηματολόγιο;

Είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων που πληροφορηθεί για το σύνολο των δικαιωμάτων σε κάθε ελληνικό ακίνητο από φυσικά ή Νομικά πρόσωπα .

Τι απογράφει και καταγράφει ;

Πράξεις που δημιουργούν δικαιώματα σε ακίνητα 

Πράξεις που μεταβιβάζουν ακίνητα 

Πράξεις που αλλοιώνουν ακίνητα 

Πράξεις που καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα 

Ποιους αφορά ;

Αφορά όλους τους πολίτες , φυσικά και νομικά πρόσωπα  ,γενικά όλους όσους κατέχουν δικαιώματα – ιδανικά μερίδια σε ακίνητα , κατέχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα (κυριότητα, δουλεία, υποθήκη/προσημείωση, αγωγή και ανακοπή, κατάσχεση, μακροχρόνια μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, μεταλλειοκτησία, μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ακίνητο.

Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστικής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.).

Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την τρέχουσα, περίοδο συλλογής δηλώσεων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ανεξαρτήτως του αν το δικαίωμα έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε αστικά, είτε αγροτικά, οικοδομημένα ή όχι.

Είναι υποχρεωτική η διαδικασία ;

Όλοι οι πολίτες οφείλουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κατάρτισης κτηματολογίου γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου

Ποιες ενέργειες μπορεί και πρέπει να κάνει ο πολίτης και πως θα εντοπίσει τα ακίνητα στους κτηματολογικούς χάρτες;

Α. Να ολοκληρώσει τις ενέργειες του υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την φυσική του παρουσία στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, δίνοντας  τίτλους ιδιοκτησίας , τοπογραφικά κλπ , θα συμπληρώσει και θα υποβάλει το έντυπο της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων ,για τη νομική περιγραφή της ιδιοκτησίας . Το κτηματολόγιο θα εντοπίσει τα ακίνητά του πάνω στον κτηματολογικό χάρτη και θα κάνει τις ενέργειες ολοκλήρωσης – αποτύπωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτου . Απαραίτητη η  καταγραφή  e-mail και τηλεφώνου γιατί έτσι  δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης με τον πολίτη .

Όταν πρόκειται για περιοχές δομημένες, όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Αλλά στις αγροτικές περιοχές τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, εκτός αν είναι περιοχές όπου υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής) οπότε είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεμαχίου, όπως αυτός αναφέρεται στην πράξη. Υπάρχει και η δυνατότητα εντοπισμού ενός ακινήτου, μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών, που παρέχει δωρεάν το Ελληνικό Κτηματολόγιο στον ιστότοπό του. Από τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί ο ενδιαφερόμενος, επιλέγοντας νομό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωμο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

να εντοπίσει το ακίνητό του

να τοποθετήσει στον χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφημα)

να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του

να εκτυπώσει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του.

Αν υπάρχει διαθέσιμο τοπογραφικό διάγραμμα (έστω και παλαιάς χρονολογίας), είναι απαραίτητη η επισύναψή του. Αν όχι, απαιτείται συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης για τον σωστό εντοπισμό του ακινήτου.

Β. Να ολοκληρώσει τις ενέργειες ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κτηματολογίου , έχοντας μαζί του και αναρτήσει  τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως τίτλους ιδιοκτησίας , τοπογραφικά κλπ. Το κτηματολόγιο αυτόματα  θα εντοπίσει τα ακίνητά του πάνω στον κτηματολογικό χάρτη και θα κάνει τις ενέργειες ολοκλήρωσης – αποτύπωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτου ψηφιακά επίσης αυτόματα και έτσι θα ολοκληρωθεί η  αποτύπωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων του  ψηφιακά  .    Απαραίτητη η  καταγραφή  e-mail και τηλεφώνου γιατί έτσι  δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του Γραφείου Κτηματογράφησης με τον πολίτη .

 

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά ;

Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει δικαίωμα σε ακίνητο πχ συμβόλαιο

Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο

Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορία ή λογαριασμός ΔΕΗ)

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιητικό μεταγραφής, είτε ζητείται η χορήγησή του από το υποθηκοφυλακείο με αίτηση, είτε εφόσον τα στοιχεία της μεταγραφής είναι γνωστά (τόμος, αριθμός, ημερομηνία μεταγραφής κ.λπ.), απλώς συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο της δήλωσης και ακολούθως προσκομίζεται το πιστοποιητικό για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

 

Ποια είναι τα έντυπα του Κτηματολογίου ;

Είναι τα Δ1 (συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητα ή δουλείας, π.χ. επικαρπία από γονική παροχή, οίκηση κ.λπ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (συμπληρώνεται άπαξ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Δ2 (κατά κανόνα συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα, καθώς και από φυσικά όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία. Δηλαδή, εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή κ.λπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (συμπληρώνεται άπαξ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ποιο είναι το κόστος και πως θα πληρώσω το Ειδικό Τέλος ;

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο, κ.λπ.). Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα, το τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα μόνον, που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την προσωρινή καταχώρηση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του πάγιου τέλους, που μπορεί να γίνει σε όλες τις τράπεζες ή στα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η πληρωμή γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

Επιμέλεια άρθρου

Λίλα Καλοσκάμη