Πολιτική

Γνήσιο το ηχητικό της συνομιλίας Μιωνή-Παππά σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

22
Επιμέλεια άρθρου :Καλοσκάμη Λίλα

 

Ο ιδιώτης πραγματογνώμονας που πραγματοποίησε την έρευνα για το ηχητικό Μιωνή-Παππά προσκόμισε στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία η συνομιλία θεωρείται γνήσια, δίχως συρραφή.

Η πραγματογνωμοσύνη που έγινε αφορά στο ηχητικό της συνομιλίας μεταξύ του επιχειρηματία Μιωνή με τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, η οποία αφού διαβιβάστηκε στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν έφτασε και στα χέρια των εισηγητών των κομμάτων προκειμένου να την αξιολογήσουν.

Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς για το συγκεκριμένο έγγραφο έλαβε γνώση και ο ελεγχόμενος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.