ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ

«Ο χρόνος είναι που βοηθάει, γιατρεύει και ισορροπεί τα πάντα»