319

Το λίπος είναι μια πηγή αχρησιμοποίητης ενέργειας που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας. Δημιουργείται από ένα σύνολο διαδικασιών στον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες μετασχηματίζουν , αποβάλλουν ή αποθηκεύουν τα συστατικά από τις καταλαμβανόμενες τροφές.

 Το σωματικό λίπος είναι απαραίτητο για το ανθρώπινο σώμα και καταγράφεται με τη λιπομέτρηση. Παρακάτω σας παραθέτουμε έναν πίνακα, με τα ποσοστά συγκέντρωσης λίπους, που πρέπει να υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα ανάλογα την ηλικία και το φύλο:

Άντρες 20-39ετών 40-59ετών 60-79ετών
Χαμηλό <8% <11% <13%
Υγειές 8-20% 11-22% 13-25%
Υψηλό 20-25% 22-28% 25-30%
Πολύ υψηλό >25% >28% >30%

 

Γυναίκες 20-39ετών 40-59ετών 60-79ετών
Χαμηλό <20% <23% <24%
Υγειές 20-33% 23-34% 24-36%
Υψηλό 33-38% 34-40% 36-41%
Πολύ υψηλό >38% >40% >41%